Safety | SportWays

Safety

Currently this page is only in Dutch available. We are translating the contents of this page to English and do our best to publish the translation as soon as possible.

Keurmerk
Wij zijn ‘participant’ van het Steunpunt Kindervakanties. De organisaties welke zijn aangesloten bij het Steunpunt, werken samen om projectmatig collectieve issues voor de branche op te pakken. Daarnaast organiseert het Steunpunt periodiek (kennis- en netwerk)bijeenkomsten en beheert zij het onafhankelijke Keurmerk KinderVakanties: het toonaangevende keurmerk voor kwaliteit en veiligheid.

Op dit moment zijn wij bezig om Keurmerkhouder te worden van het Keurmerk Kindervakanties.
Met dit Keurmerk wordt aan de strenge criteria rond veiligheid, hygiëne en kwaliteit voldaan. Jaarlijks zal dit gecontroleerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling.

Begeleiders SportWays
Al onze begeleiders op de kampen ontvangen wij voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor. Daarnaast is er een centrale opleidingsdag vlak voor de zomer (in juni) en vervolgt deze opleiding zich op de dag voordat het kamp voor de deelnemers start. Onze begeleiders zijn dan op het kamp aanwezig voor de laatste instructies. Alle begeleiders die betrokken zijn bij onze overnachtingskampen, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Goed Gedrag. De begeleiders ondertekenen allen onze Ethische Code en het pedagogische beleidsplan. Deze Ethische Code en het pedagogisch beleidsplan ontvangen alle begeleiders bij de inschrijving en worden besproken op alle opleidingsmomenten. De SportWays Ethische Gedragscode is hier te vinden.
De Ethische Code beschrijft onder andere het “4-ogen principe”, dat voor alle begeleiders duidelijk is. Dit principe houdt in dat wanneer de situatie zich voordoet waarin een begeleider en een deelnemer gezamenlijk in een ruimte zijn, er altijd een andere begeleider aanwezig is. 

Wij werken volgens het beleid van het Keurmerk Kindervakanties met de toolkit ‘in veilige handen’.

VertrouwensContactPersoon (VCP)
Binnen de organisatie van SportWays zijn twee mensen opgeleid door het NOC*NSF als VCP (recente opleidingsdatum: maart 2018). Dit zijn Tessa van Vliet en Joyce Mulder. 
Zij zijn te bereiken via; tessa@sportways.com of joyce@sportways.com.

Klachtenregeling
Mochten er zaken zijn welke u graag met ons wilt bespreken of bij ons melden, dan horen wij dit graag. Dit kan schriftelijk via info@sportways.com.